Daily Archives: February 1, 2023

درمان تومور مغزی در بیمارستان آسان، سئول

February 1st, 2023 Uncategorized

تومورهای مغزی به سلول‌های غیرطبیعی اطلاق می‌شوند که در بافت یا غشای مغزی که روی مغز قرار دارند رخ می‌دهند و به بافت مغز یا مننژها دور .... Read More

مرکز سارکوم استخوان و بافت نرم در مرکز پزشکی آسان سئول

February 1st, 2023 Uncategorized

سارکوم استخوان و بافت نرم یک تومور غیرشایع است که 1 درصد از کل سرطان ها را در بزرگسالان تشکیل می دهد. این بیماری علیرغم شیوع کم، دارای .... Read More