بیمارستان آجی بادم؛ روش‌های درمان و کنترل سلول‌های سرطانی

Share This Post

بیمارستان آجی بادم؛ روش‌های درمان و کنترل سلول‌های سرطانی

در سال‌های اخیر تحولات بسیار زیادی در معالجه‌ی سرطان رخ داده است. تیم آجی‌بادم در این مقاله به برخی از این تحولات اشاره می‌کند.

طبق آمار، هرساله تقریبا ۱۴ میلیون نفر در سراسر جهان به سرطان مبتلا می‌شوند. سرطان نامی‌ برای گروهی از بیماری‌ها است که بیش از ۲۰۰  نوع مختلف دارد. علاوه‌بر تعداد درخورتوجهی از انواع مختلف آن، این بیماری در اشکال مختلف دیگری نیز مشاهده می‌شود که ازنظر ساختار مولکولی با یکدیگر متفاوت‌اند.

در سال‌های اخیر، تحولات بسیار زیادی در معالجه‌ی سرطان رخ داده است. میزان موفقیت در درمان‌های اعمال‌شده براساس نوع پاتولوژیک بیماری (میزان آسیب‌رسانی بیماری) و اندامی‌ که این بیماری در آن به‌وجود آمده است، در‌مقایسه‌با روش‌های درمانی‌ای که به‌طور خاص روی بیمار و تومور خاص اعمال می‌شود، کمتر است.

تمام روش‌هایی که در ۱۰ سال گذشته استفاده شده‌اند، موجب نجات جان انسان‌ها و افزایش طول عمر بیماران می‌شوند. مهم‌ترین اطلاعاتی که این امر را ممکن می‌سازد، به‌وسیله‌ی رمزگشایی ساختار مولکولی موارد سرطان‌زا به‌دست می‌آید.

پروفسور اوزلِم اِر، متخصص سرطان‌شناسی بیمارستان آجی‌بادم (شعبه‌ی مسلک) می‌‌گوید:

آزمایش بیوپسی در بافت‌های نمونه‌گیری‌شده و آزمایش‌های بیوپسی در نمونه‌های خون که در دوسه سال گذشته استفاده شده‌اند، راهنمایی‌های مهمی ارائه می‌دهند و باعث می‌شوند تغییرات و جهش‌های سرطان در سطح سلولی مشخص شود. همچنین، این امکان وجود دارد که درمان‌های خاص مدنظر که دربرابر این تغییرات ایجاد شده‌اند، برای هر بیمار به‌صورت سفارشی برنامه‌ریزی شوند. علاوه‌بر‌این، در مواردی که آزمایش بیوپسی بافت به‌دلیل وضعیت بافت تومور ممکن نباشد، آزمایش‌هایی که برای تعیین مناسب‌بودن سیستم ایمنی درمانی لازم است، می‌تواند روی نمونه‌های خون نیز انجام شود.

«درمان خاص بیمار» که در سراسر جهان استفاده شده است، به‌دلیل کارآیی زیاد و میزان کم عوارض جانبی، مزایای بیشتری برای بیمار ایجاد می‌کند و حتی در مواردی از یک نوع سرطان اختلاف‌هایی در سطح مولکولی وجود دارد که باعث ایجاد واریس در واکنش به درمان می‌شود.

بیوپسی مایع باعث می‌شود خصوصیات ژنتیکی بیمار و تومور شناسایی شود تا مناسب‌ترین دارو برای نوع بیماری اختصاص یابد. علاوه‌بر‌این، در این آزمایش سلول‌های سرطانی در سطح مولکولی بررسی می‌شوند و می‌توان بیش از ۵۰ جهش ژنتیکی را به‌دست آورد. با این کار، متخصصان می‌توانند داروی مناسب برای جهش ژنتیکی تشخیص داده‌شده در سلول‌های سرطانی را انتخاب و کارآمدترین مسیر برای درمان را تعیین کنند؛ درنتیجه این امکان برای بیمار فراهم می‌شود که در زمان مناسب درمان مناسب را انجام دهد.

 همچنین، آزمایش‌های مولکولی در آموزش‌ها و راهنماهای بین‌المللی، به‌ویژه آزمایش سرطان ریه توصیه می‌شود. با تعیین خصوصیات تومور می‌توان سرعت پیشرفت بیماری و واکنش به درمان را از قبل مشخص و نوع درمان براساس نتایج به دست می‌آید را انتخاب کرد. این امر از مصرف غیرضروری دارو برای بیمار و به‌تبع آن از افزایش عوارض جانبی جلوگیری می‌کند و صرفه‌جویی اقتصادی به‌همراه خواهد داشت.

پروفسور اوزلِم اِر با بیان اینکه تعیین روند بیماری ازطریق آزمایش خون پشت‌سرهم برای تعیین کارایی و مقاومت دربرابر درمان در طول تشخیص و درمان در آینده امکان‌پذیر خواهد بود، افزود: مطالعات در‌این‌زمینه با سرعت ادامه می‌یابد. در مواردی مانند ایجاد مقاومت در طول درمان اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان ریه که شامل جهش EGFR است، شناسایی جهش‌های مختلف باعث تغییردادن دارو می‌شود. در آینده‌ی نزدیک، این احتمال برای سایر انواع سرطان نیز وجود خواهد داشت.

مشاوره با تیم آجی‌بادم

بیمارستان بین‌المللی آجی بادم با بیش از ۲۵ شعبه در سراسر ترکیه، تمامی‌ خدمات پزشکی را به بیمارانی ارائه می‌دهد که قصد دارند به این کشور سفر کنند. برای اطلاع از خدمات بیمارستان ACIBADEM با مشاوران این مرکز در ارتباط باشید. آن‌ها به فارسی پاسخ‌گوی شما خواهند بود.

Spread the love

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and never miss a blog from Cancerfax

More To Explore

Development of CAR T Cell therapy in Korea
Cancer treatment in South Korea

Companies in Korea takes a step closer in developing home grown CAR T-Cell therapy

Due to high costs, treatments developed by multinational pharmaceutical corporations are difficult for Korean patients to access. As a result, Korean businesses have created and localised CAR-T treatments in an effort to address these issues. Many businesses have either begun developing CAR-T therapies or declared their intention to do so, including Curocell, Abclon, GC Cell, Ticaros, Helixmith, Toolgen, Cllengene, Eutilex, and Vaxcell Bio.

Spread the love
Polatuzumab
Blood cancer

Polatuzumab vedotin-piiq is approved by USFDA for previously untreated diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified, and high-grade B-cell lymphoma

For adult patients with high-grade B-cell lymphoma (HGBL), not otherwise specified (NOS), or diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) who have not previously received treatment and who have an International Prognostic Index (IPI) score of 2 or higher, the Food and Drug Administration has approved polatuzumab vedotin-piiq (Polivy, Genentech, Inc.).

Spread the love

Need help? Our team is ready to assist you.

We wish a speedy recovery of your dear and near one.

درمان سرطان در تركيه

Enquiry Form

https://cancerfax.com/